top of page

Voksen kneler på tilbud

Knelere har en svært begrenset levetid som voksen. Her vil alle voksne knelere bli lagt ut til en redusert pris. Jo kortere levetid de har igjen, jo bedre tilbud er det. Kan kombineres med andre tilbud ved bruk av knelerpoeng.
bottom of page