top of page

Mose, lav og bark kneler

Disse populære knelerne har utvekster i kroppen for å imitere mose/lav. Akkurat som moser, kan de kreve en høyere fuktighet enn de andre artene. Som dødt bladkneler, vil de ofte ligge helt stille, eller spille død når de føler seg truet.
bottom of page