top of page

Dødt bladknelere

Dødt bladknelere imiterer løvblader. De er ofte brune i fargen, og er ganske rolige i oppførsel. Mange av dem spiller død ved å falle ned på rygg når de føler seg truet. De fleste i denne kategorien er mellomstore til store.
bottom of page